Teacher Support Network

The helpline dedicated to school teachers and staff in FE and HE

Media Centre

We comment on breaking education news related to the health and wellbeing of teachers and we can provide interviews, case studies, information and statistics on our latest news, research and campaigns.

Thursday 30 July 2015 Filed under: Behaviour, England, Press Response

Following the DfE’s release of national statistics on the number of permanent and fixed-period exclusions in England 2013-2014, Julian Stanley, Group Chief Executive of Teacher Support Network, Recourse and Worklife Support comments:

Wednesday 15 July 2015 Filed under: Cymru, Press Release, teacher retention, Wales

Mae ymchwil[1] a gomisiynwyd gan y Rhwydwaith Cymorth i Athrawon, sef mudiad di-elw sydd wedi ymrwymo i les athrawon a staff yn y sectorau AB ac AU, yn rhybuddio o’r hyn mae’r elusen yn ei alw yn ‘ecsodws profiad’ yn y sector addysg, wrth i 34% o holl athrawon gynllunio i adael y proffesiwn ymhen 1-5 mlynedd, gyda 54% ohonyn nhw’n ymddeol. 

Wednesday 15 July 2015 Filed under: England, Press Release, Scotland, teacher retention, Wales

New research[1] commissioned by the Teacher Support Network, a not for profit dedicated to school teachers and all staff in FE and HE, is warning of what the charity is calling an ‘experience exodus’ in the education sector, as 34% of all teachers plan to leave the profession in 1- 5 years’ time, 54% of whom will do so to retire.

Thursday 11 June 2015 Filed under: England, Press Response, Scotland, Wales

Julian Stanley, Chief Executive of Teacher Support Network, has responded to news that a teacher has been stabbed in Bradford.

Thursday 28 May 2015 Filed under: Blog, Cymru, Policy, Polisi, Wales

Mae unrhyw flog sy’n honni ei fod yn gallu dweud yr hyn mae Araith y Frenhines yn ei olygu i chi yn sothach.

Friday 24 April 2015 Filed under: Cymru, Wales

Rydym wedi cyrraedd y cyfnod olaf cyn yr Etholiad Cyffredinol ac mae angen eich help arnom i gael y pleidiau gwleidyddol i gefnogi ein Maniffesto Addysg. Dyma rai camau y gallwch eu cymryd i’n helpu i ledaenu’r gair.

 

Friday 20 March 2015 Filed under: Appeal, Campaign, Cymru, Wales

Mae ‘r Grŵp Rhwydwaith Cymorth i Athrawon yn cynnig llinell gymorth am ddim 24/7, sydd yn derbyn tua 29,000 o alwadau y flwyddyn, ar gyfer pob staff sydd yn gweithio mewn addysg. 

Wednesday 18 March 2015 Filed under: Anxiety, Depression, England, Research, Scotland, Stress, Wales

Teacher Support Network spoke to Radio 4 about teacher stress for a documentary looking at the cost of sickness absence on staff. 

Thursday 26 February 2015 Filed under: Campaign, Cymru, Education, Wales

Mae'r Rhwydwaith Cefnogi Athrawon a Recourse yn chwilio am astudiaethau achos i'n helpu i hyrwyddo ein helusennau mewn deunyddiau ar gyfer y wasg a chodi arian.

Tuesday 24 February 2015 Filed under: England, recruitment, Research, Scotland, Wales, Workload

Teacher Support Network is backing a piece of research commissioned by the Department for Education to find out why so many teachers are leaving the profession.